SHIFTING ECONOMY : de Brusselse regering lanceert haar strategie voor economische transitie (professionnels)

21/04/2022

Met « Shifting Economy », goedgekeurd op 31 maart en voorgesteld aan de pers op 21 april 2022, baant de Brusselse regering de weg naar een koolstofneutrale economie.

Context    

Koolstofneutraliteit tegen 2050. Relocalisatie van de economische activiteiten. Behoud en ontwikkeling van kwaliteitsvolle jobs. Vermindering van ongelijk¬heid. Brussel staat voor grote uitdagingen op het vlak van milieu, maatschappij en tewerkstelling.
In die context, die door de verschillende crisissen wordt geaccentueerd, heeft de Brusselse regering op voorstel van de Staatssecretaris voor Economische Transitie, een proces van economisch transitie in gang gezet om haar economische doelstellingen en haar klimaatdoelstellingen op elkaar af te stemmen. 
Deze strategie, opgesteld samen met tal van actoren van het Brusselse ecosysteem - waaronder de sociale partners - werd op 31 maart door de Brusselse regering goedgekeurd en bij de Europese Commissie ingediend als onderdeel van de Brusselse bijdrage aan het Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht. 
De strategie heeft nu een naam: ‘Shifting Economy’. 

Definitie

Samengevat kunnen we de economische transitie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest definiëren als een geleidelijke transformatie in brede zin (van de invoering van milieubeheer tot fundamentele veranderingen in economische modellen) van de Brusselse economische activiteiten (met inbegrip van Brusselse onderaannemers en leveranciers) om bij te dragen aan lokale en wereldwijde sociale en ecologische uitdagingen, evenals het creëren en behouden van kwaliteitsvolle jobs voor de Brusselaars. Om deze transformatie mogelijk te maken, zal de economische ondersteuning (financiering, begeleiding, huisvesting, overheidsopdrachten enz.) worden geheroriënteerd, zodat de economische activiteit opnieuw territoriaal wordt verankerd en een maatschappelijk doel heeft.

Praktisch gezien

Shifting Economy rolt maar liefst 224 maatregelen uit aan de hand van 7 hefbomen en economische instrumenten :

 • Financiering voor ondernemingen
 • Begeleiding voor ondernemingen
 • Huisvesting voor ondernemingen 
 • Overheidsopdrachten
 • Beleid ter ondersteuning van onderzoek, ontwikkeling en innovatie 
 • Ondersteuning voor sociaal en democratisch ondernemerschap en dan met name de coöperatieve vorm
 • Ontwikkeling van een gunstig ecosysteem voor ondernemerschap.

Deze maatregelen bouwen ook verder op 4 transversale beleidslijnen:

 • Toegang tot afvalstromen, lokale productie en logistiek
 • Handel
 • Internationale handel
 • Digitalisering.

En ze focussen op 6 prioritaire sectoren:

 • Voeding (Good Food)
 • Hulpbronnen en afval (HABP)
 • Bouw (Renolution)
 • Culturele en creatieve sectoren
 • Mobiliteit (Good Move)
 • Gezondheid.

De strategie Shifting Economy wordt aangestuurd door 4 administraties (Leefmilieu Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid, Hub.brussels, Innoviris), in samenwerking met andere publieke actoren die onmisbaar zijn voor de uitvoering, zoals Finance&Invest.brussels, Citydev, de Haven van Brussel, Brussel Mobiliteit, Perspective.brussels, Net Brussel, Actiris, view.brussels, de gemeenten ...

Datum van de update: 22/04/2022