Sensibiliseringsactie over de risico's van radon

12/10/2016
2011_©GlobalViewSimonSchmitt_ParcReineVerte_038

De nationale sensibiliseringscampagne Radonactie wil de bevolking informeren over de gevaren van radon, een radioactief gas dat in de ondergrond aanwezig is. Radonactie moedigt de burger ook aan om de radonconcentratie in zijn woning te meten en geeft tips voor preventie en remediëring.

Wat is radon?

Radon is een geurloos, kleurloos en smaakloos radioactief gas dat van nature aanwezig is in de bodem en in gesteenten. Vanuit de ondergrond kan het om het even welk gebouw binnendringen langs spleten, sanitaire installaties of de watervoorziening. Wanneer radon wordt ingeademd, dringt het de longen binnen en bestraalt daar het longweefsel. Dit kan leiden tot beschadiging van het longweefsel en uiteindelijk zelfs tot kanker. Radon is, na roken, de op één na belangrijkste oorzaak van longkanker in ons land. Bovendien worden de meeste longkankers als gevolg van radon waargenomen bij rokers.

Door de geologische kenmerken van de ondergrond komt radon meer voor in het zuiden van België dan in het noorden. Uit recente studies blijkt dat het risico op longkanker al toeneemt bij een radonconcentratie van 100 Bq/m³, een niveau dat waarschijnlijk in heel België voorkomt.

Wat is de situatie in Brussel?

In het Brussels Gewest werden in het kader van de campagne van 2015-2016 de resultaten van 14 detectors geanalyseerd. De waarden varieerden van 30 tot 59 Bq/m³, wat niet tot een corrigerende actie heeft geleid. Ook al blijft het Brussels Gewest grotendeels gespaard van de radonproblematiek, toch is het interessant om de radonconcentratie in woningen te meten.

Sensibiliseren en aangepaste oplossingen voorstellen

99% van de Belgische huishoudens heeft nog nooit de radonconcentratie in zijn woning gemeten. Daarom organiseert het FANC, in samenwerking met de Waalse provincies en de Brusselse en Vlaamse Gewesten, dit jaar een nieuwe editie van de informatie- en sensibiliseringscampagne "Radonactie". Via de website www.actionradon.be kunnen Belgische burgers eenvoudig een radontest bestellen. Ze vinden er ook informatie over het verontreinigende gas.

Een eenvoudige test volstaat!

Enkel met een detector kan men vaststellen of men is blootgesteld aan radon. De detector moet in de meest gebruikte ruimte van het huis (meestal een slaapkamer of de woonkamer) geplaatst worden. De meting duurt drie maanden, waarna de detector voor analyse moet worden teruggezonden naar de dienst die hem heeft opgestuurd.

Wanneer een te hoge radonconcentratie wordt vastgesteld, zullen de partners van de campagne (het FANC, de Services d’Analyse des Milieux intérieurs - SAMI - van de provincies Waals-Brabant, Luik, Luxemburg en Namen, het Laboratoire des Pollutions Intérieures van de provincie Henegouwen en de Regionale Cel voor Interventie bij Binnenluchtvervuiling - RCIB - in Brussel) de eigenaar helpen bij het nemen van maatregelen: van het beperken van het binnendringen van radon over het verbeteren van de ventilatie, tot het afzuigen van lucht in de onderbouw.

Tot 31 januari kan elke Belgische burger via de website www.actionradon.be voor 20€ (inclusief analyse en eventuele hulp bij remediëringsacties) een radondetector bestellen.

Daarnaast bieden de partners van de campagne diverse diensten aan, zoals directe hulp per telefoon, infodagen, brochures, enz.

Regel nummer 1: ventileren!

Een goede kwaliteit van de binnenlucht in een gebouw is essentieel voor de gezondheid van de bewoners. Een gebrek aan ventilatie, vooral in het koude seizoen, kan leiden tot een sterke toename van de radonconcentratie. De eenvoudigste en vaak doeltreffendste manier om dat te vermijden is dus het gebouw ventileren.

Voor nieuwbouw en renovatie is luchtdichtheid tussen de onderbouw en de bodem van groot belang om blootstelling aan radon te vermijden.

Nieuwe reglementering

België moet voor februari 2018 de Europese Richtlijn 2013/59/Euratom, tot vastlegging van de basisnormen voor stralingsbescherming, omzetten. De belangrijkste wijziging in vergelijking met de bestaande reglementering is de verlaging van het actieniveau van 400 Bq/m³ tot 300 Bq/m³. Het actieniveau is de concentratie waarboven elke blootstelling aan radon vermeden moet worden. Dat geldt voor woningen en bedrijven. Omdat er geen drempel bestaat voor het gezondheidsrisico onder dit actieniveau, moet men alles ondernemen om de situatie te verbeteren, d.w.z. de radonconcentratie zoveel mogelijk te laten zakken. Door het nieuwe actieniveau stijgt het geschatte aantal betrokken gebouwen in België met 80%, van 21.000 naar 36.000.

Datum van de update: 12/10/2016