Seminarie over de wetgeving “EPB werkzaamheden”: nieuwigheden, ervaringen en verantwoordelijkheden (professionnels)

26/09/2017

Na een onderzoek onder de actoren uit de sector werden er aan de EPB-regelgeving van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een aantal wijzigingen aangebracht die in 2017 in voege zijn getreden. 

  • Waarom werden deze wijzigingen aan de EPB-regelgeving aangebracht?
  • Wat houdt het nieuwe ‘Richtlijnenbesluit’ in en welke draagwijdte heeft het?

Er werden tevens wijzigingen aangebracht in het kader van de toepassing van de Europese “EPB”- en “Eco-design”-richtlijnen.

  • Wat zijn de voornaamste wijzigingen aan de EPB-rekenmethode ?
  • Wat is de eerste feedback vanuit het Vlaams Gewest na de uitbreiding sinds januari 2017 van de EPB-eisen tot alle niet-residentiële bestemmingen?

Dit seminarie geeft alle actoren van de bouwsector een handig overzicht van de recente veranderingen in de EPB-regelgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Om af te sluiten zullen de verantwoordelijkheden van de verschillende betrokkenen in een bouwproject worden uitgeklaard, zoals gewenst door de deelnemers bij de evaluatie van de regelgeving.

Om de vragenrondes voor te bereiden, kan elke deelnemer zijn vragen al opsturen naar het volgende adres : opleidingendubo@leefmilieu.brussels.

Ontdek het PROGRAMMA en de sprekers

  • Datum: vrijdag 6 oktober van 9u tot 12u45
  • Prijs: € 20
  • Dit seminarie komt overeen met 3 uren opleiding voor de vastgoedmakelaars en de syndici. Het kan ook worden gevaloriseerd in het kader van de permanente opleiding voor de architecten die ingeschreven zijn bij de Orde van Architecten
  • Plaats: Leefmilieu Brussel op de Thurn & Taxis site
  • Online inschrijving

Contact: opleidingendubo@leefmilieu.brussels

Datum van de update: 26/09/2017