Seminarie GPCE op 30 maart : Om meer te weten over de Brudalex (professionnels)

15/03/2017

Brudalex (Bruxelles/Brussel-Déchets-Afvalstoffen-LEX) biedt het Brussels Hoofdstelijk Gewest een wettelijk kader aan om over te schakelen op een circulaire economie, door de administratieve rompslomp te verminderen en de selectieve ophaling en het hergebruik van afvalstoffen te stimuleren. Het brengt een codificatie van de uitvoeringsregels inzake het beheer van afvalstoffen op gang door 11 bestaande besluiten (zie de lijst als bijlage bij de onderstaande infofiche) op te heffen.  

Op het programma staan presentaties die zullen ingaan op de voornaamste wijzigingen als gevolg van de hervorming. Na de presentaties is er een vragenronde en een drink met broodjes.

De voornaamste wijzigingen van de Brudalex worden per doelgroep voorgesteld in een infofiche. Deze infofiche bevat ook de lijst van de opgeheven besluiten.

De volledige tekst van het besluit.

Meer informatie over het evenement en de inschrijvingen.

Om ons toe te laten deze sessie optimaal voor te bereiden, kan u ons gerust uw vragen op voorhand stellen per mail.

Praktisch info

Het eerste seminarie dat wordt georganiseerd in het raam van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE) zal plaatsvinden op  30 maart 2017 om 9h00 in het BEL op de Thurn & Taxis-site  Havenlaan,86c - 1000 Brussel.

Datum van de update: 16/03/2017