Schoolmaaltijden: wat gebeurt er juist? (éducation)

08/02/2018
 Good Food : Epluchage de carottes /Wortelen schillen

De Good Food-strategie “Naar een duurzaam-voedingssysteem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, die wordt gedragen door Leefmilieu Brussel en de cel Landbouw van de GOB (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel), werd eind 2015 door de gewestelijke regering goedgekeurd.

De Good Food-strategie heeft als doel Brussel en zijn bewoners naar een overgang van het voedingssysteem te leiden, in het bijzonder door lekkere, evenwichtige en milieuvriendelijke voeding voor iedereen toegankelijk te maken.

Het programma van de strategie maakt van de scholen een prioriteit. Zij zijn een essentiële motor van verandering.  Gemiddeld 47% van de schoolgaande kinderen eet immers in de schoolkantine.  Steeds meer ouders zetten de directies en inrichtende machten van de scholen van hun kinderen ertoe aan om de kwaliteit van de aangeboden voeding te verbeteren, zowel in de kantines en de winkels en automaten als voor de tussendoortjes.

Daarom lanceert Leefmilieu Brussel, via het studiebureau SONECOM, een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de schoolmaaltijden.  Dankzij dat onderzoek zullen we een beeld krijgen van de hinderpalen en de hefbomen om de kwaliteit van de voeding op school te verbeteren. 

Datum van de update: 08/02/2018