Schakel de motor uit, houd contact!

21/11/2018
affiche moteurs coupés nl

In Brussel is er luchtvervuiling en vooral kinderen hebben daar last van. Een van de bronnen is het verkeer rond de scholen wanneer de ouders er hun kinderen komen afzetten of ophalen. Wat kunnen we doen om hen te beschermen? Onze verplaatsingsgewoonten aanpassen. Leefmilieu Brussel stelt sensibiliseringskits ter beschikking van de scholen. 

Fijn stof, stikstofdioxide en black carbon zijn de belangrijkste verontreinigende stoffen die worden uitgestoten door de uitlaatgassen van wagens. Kinderen en ouderen zijn veel kwetsbaarder voor deze verontreinigende stoffen dan volwassenen die in goede gezondheid verkeren. Het ademhalingsstelsel heeft als eerste te lijden onder luchtverontreinigende stoffen die het lichaam binnendringen via de lucht die we inademen. De gevolgen kunnen gaan van tijdelijke aandoeningen (moeilijkheden bij het ademen) tot blijvende ademhalingsstoornissen (uitlokken van astma-aanvallen) of chronische ziekten.

Maatregel 1

Van alle vervoerwijzen wordt men binnenin de wagen het meest aan verontreinigende stoffen blootgesteld. Kinderen de kans geven van een betere luchtkwaliteit te genieten op school en in de schoolomgeving is eenvoudig, maar vereist enkele aanpassingen. Ten eerste: stappen, fietsen of het openbaar vervoer gebruiken om naar school te gaan of zelfs carpoolen met de buren. U kunt ook een “schoolstraat” aanvragen. Die is verboden voor autoverkeer aan het begin en op het einde van de schooldag. Hiervoor moet uw school zich aansluiten bij het “Schoolvervoersplan".

Motor stilleggen: sensibiliseren!

Leefmilieu Brussel stelt affiches en folders ter beschikking van scholen om de volgende boodschap te verspreiden:  “Denk aan mijn gezondheid en aan het milieu, schakel je motor uit wanneer je me op school afzet!”. Geen twijfels meer als je weet dat een motor gedurende meer dan 10 seconden laten draaien meer verbruikt dan hem opnieuw te starten. De wegcode bepaalt bovendien: “de bestuurders mogen de motor niet laten draaien in vrijloopstand, behalve ingeval van noodzaak”. De overtreding van deze regel kan dan ook aanleiding geven tot een boete.

Vraag per mail of via 02/775 75 75 de gratis affiches en folders aan.

Meer info:  www.leefmilieu.brussels    www.mobiliteit.brussels

Datum van de update: 29/07/2019