Samen een milieuvergunning aanvragen? (professionnels)

02/09/2021

Bent u een natuurlijke persoon of een rechtspersoon en moet u samen een milieuvergunning aanvragen? Dan bent u gezamenlijk houder van de vergunning. 

Om u te helpen begrijpen wat mede-eigendom inhoudt, wat uw verantwoordelijkheden zij en de verplichtingen die u moet respecteren, nodigen wij u uit onze pagina te raadplegen : 

Om de organisatie van uw mede-eigendom en uw administratieve taken te vergemakkelijken, kunt u gebruik maken van een voorbeeldovereenkomst (.docx).
 

Datum van de update: 06/09/2021