Ruisinfo: welk kader en hoe een klacht indienen?

27/05/2019

De gewestelijke portaalsite Ruisinfo geeft u toelichting bij het kader en de wetgeving die van toepassing zijn op de geluidshinder en toont u de weg naar het juiste klachtenformulier in functie van de geluidsbron.

De gewestelijke portaalsite Ruisinfo geeft u toelichting bij het kader en de wetgeving die van toepassing zijn op de geluidshinder en toont u de weg naar het juiste klachtenformulier in functie van de geluidsbron.

In een stad met meer dan een miljoen inwoners zijn de activiteiten en het vervoer belangrijke bronnen van geluidshinder. De uitdaging bestaat erin dat dynamisme te laten samengaan met een gezonde en kwaliteitsvolle geluidsomgeving.

Dankzij Ruisinfo kunt u:

  • de verschillende geluidsbronnen beter begrijpen;
  • te weten komen welke actoren kunnen tussenkomen;
  • geluidsoverlast melden via een beveiligd onlineformulier;
  • worden geïnformeerd over de procedures die moeten worden gevolgd bij een blijvend probleem;
  • geluidsmetingen aanvragen als de wetgeving daarin voorziet.

Ga naar de portaalsite

Datum van de update: 27/05/2019