ResilieNtWEB : maak kennis met de coachingtools (professionnels)

15/05/2015

Als u een coach of professional bent in het domein van de begeleiding van ondernemingen kunt u een beroep op een aantal coachingtools die vier lang door het

ResilieNtWEB-programma werden ontwikkeld.

Dit Interreg IVB-programma, dat wordt aangestuurd door Leefmilieu Brussel en BECI, wil kmo’s helpen om « resilient » te worden – d.w.z. om veerkracht te vertonen en te anticiperen op de marktomstandigheden, zich aan te passen aan de ontwikkelingen die aan de gang zijn en ervan te leren.

Ongeveer 66 testondernemingen uit de voedingssector, de hotelsector en de bouwsector hebben zo gebruik kunnen maken van de diagnose- en follow-uptools die hen ter beschikking werden gesteld. Originele strategische tools die zich baseren op principes uit de natuur, doeltreffend en duurzaam bij uitstek dus. Ze zijn praktisch, interactief en sympathiek !

Deze tools hebben hun doeltreffendheid bewezen. Het moment is nu aangebroken om ze te delen zodat andere ondernemingen er hun voordeel kunnen uithalen.

Alle tools zijn open source en dus gratis voor alle kmo’s en coachingbureaus van kmo’s.

Meer info : www.resilientweb.eu

Datum van de update: 10/01/2022