Resilience Coaching : Keep on Challenging Your Business (professionnels)

06/06/2019

Schrijf uw bedrijf in voor de transitie naar een koolstofarme, circulaire, rendabele en innovatieve economie. In 2018 hebben 26 Brusselse ondernemingen hun activiteiten versterkt dankzij Resilience Coaching!

Resilience Coaching omvat gepersonaliseerde begeleiding die Brusselse zko’s en kmo’s toelaat om de opportuniteiten inzake duurzaamheid en circulariteit voor hun onderneming in kaart te brengen. Met Resilience Coaching zoekt u samen met een deskundige coach naar concrete mogelijkheden om in te spelen op deze opportuniteiten. 

Voor kmo’s en zko’s

Resilience Coaching vloeit voort uit de behoefte van kmo’s om hun bedrijfsmodel aan te passen aan een duurzamere economie die gebaseerd is op rendabiliteit, de vermindering van de milieu-impact en een groter bewustzijn van de sociale aspecten van hun activiteiten. Dit is een eerste stap naar een circulair bedrijfsmodel.
In 2018 hebben 26 Brusselse ondernemingen hun activiteiten versterkt dankzij Resilience Coaching! Aan de eerste 40 Brusselse ondernemingen die zich registeren, biedt Leefmilieu Brussel nog dit jaar een begeleidingstraject aan. Mis deze kans niet!

Wat is Resilience Coaching? 

  • gepersonaliseerde begeleiding voor uw bedrijf door deskundigen inzake duurzame economie.
  • coaching gedurende 4 dagen, verspreid over een periode van 6 maanden.
  • begeleiding met een waarde van 2600 euro die door Leefmilieu Brussel wordt aangeboden aan de eerste 40 Brusselse ondernemingen die zich inschrijven.
  • de ervaring van 26 kmo’s van het Brussels Gewest, afkomstig uit uiteenlopende sectoren, die reeds konden gebruikmaken van deze begeleiding.

Tot wie richt Resilience Coaching zich?  

Resilience coaching richt zich tot zko’s en kmo’s die deel willen uitmaken van de transitie naar een koolstofarme, circulaire, rendabele en innovatieve economie. De begeleiding kan worden toegepast op alle sectoren. 

Hoe kan ik van het aanbod gebruikmaken? 

Neem contact met ons op via:  www.leefmilieu.brussels/resiliencecoaching.
Het Resilience Coaching-team zal vervolgens snel contact met u opnemen om de begeleidingsnoden te bespreken en de begeleiding in te plannen.

Datum van de update: 06/06/2019