Resilience Coaching : Keep on Challenging Your Business (professionnels)

05/06/2018
Logo Resilience Coaching

Wenst u uw bedrijfsmodel aan te passen om te kunnen inspelen op nieuwe opportuniteiten, het grondstofverbruik te optimaliseren en uw bedrijf duurzamer te maken?

Schrijf u in en doe uw voordeel met Resilience Coaching. Het betreft  een gepersonaliseerde begeleiding die Brusselse KMO’s toelaat om de opportuniteiten van duurzaamheid en circulariteit voor hun onderneming in kaart te brengen. Met Resilience Coaching zoekt u samen met een coach naar concrete mogelijkheden om in te spelen op deze opportuniteiten.

De begeleiding Resilience Coaching vloeit voort uit de behoefte van KMO’s om hun bedrijfsmodel aan te passen aan een meer duurzame economie gebaseerd op rendabiliteit, vermindering van de milieu-impact en een beter besef van de sociale aspecten van de onderneming. Dit is een eerste stap naar een circulair bedrijfsmodel.

Aan de eerste 40 Brusselse ondernemingen die zich registeren biedt Leefmilieu Brussel een begeleidingstraject Resilience Coaching aan. Mis deze kans niet!

Wat is Resilience Coaching?

  • Een gepersonaliseerde begeleiding, met u en bij u, door coaches met een uitgebreide expertise inzake duurzaamheid voor ondernemingen.
  • Een begeleiding gedurende 4 dagen, verspreid over een periode van 6 maanden
  • Een begeleiding met een waarde van € 2600 die door Leefmilieu Brussel wordt aangeboden aan de eerste 40 Brusselse ondernemingen die zich inschrijven
  • Een Europese methodologie, waarmee 46 Brusselse KMO’s reeds hun voordeel deden

Wat heb ik erbij te winnen?

  • Een balans van uw activiteit
  • Een identificatie van de duurzame opportuniteiten voor uw onderneming
  • Concrete oplossingen om op de opportuniteiten in te spelen
  • Een prioriteitstelling van de acties op basis van de haalbaarheid, de kosten en de te besteden tijd
  • Een actieplan met concrete en haalbare maatregelen
  • Een opvolging van de resultaten in het jaar volgend op de begeleiding

Tot wie richt Resilience Coaching zich?

Resilience Coaching richt zich tot zeer kleine, kleine en middelgrote ondernemingen (ZKO’s en KMO’s) die hun rendabiliteit willen verbeteren door in te spelen op duurzaamheid. De begeleiding kan in principe worden toegepast op alle sectoren.

Hoe kan ik van het aanbod gebruik maken?

Ga naar www.leefmilieu.brussels/resiliencecoaching en vul het contactformulier in. Het team Resilience Coaching zal vervolgens contact met u opnemen om uw verwachtingen over de begeleiding te bespreken en de begeleiding in te plannen.

Datum van de update: 05/06/2018