Release van de Synthese over de Staat van het Leefmilieu, waarin we polsen naar de leefomgeving van de Brusselaars

11/10/2018

Een efficiënt beleid van het leefmilieu is niet mogelijk zonder kennis van zaken en inzicht in de bestaande situatie. 

  • Hoe evolueert de leefomgeving van de Brusselaars? 
  • Welke veranderingen beïnvloeden ons  leefmilieu ?
  • Op welke manier wegen de manier waarop wij produceren, consumeren en ons verplaatsen op de lucht- en waterkwaliteit, het klimaat, het geluid, de bodem en de biodiversiteit
  • Welke zijn de risico’s met een belangrijke impact op onze gezondheid?

Om de 2 jaar wordt een balans opgesteld van de Staat van het Leefmilieu over de bovenvermelde vragen en nog vele andere. De versie die nu werd vrijgegeven voor het publiek behandelt de gegevens van de jaren 2015-2016.

U kan deze raadplegen op het internet per thema : 10 milieudomeinen komen aan bod via tientallen belangrijke onderwerpen die elk worden aangevuld met een niet onbelangrijke documentatie. Samen met deze publicatie worden ook twee nieuwe tools aangeboden. De ene verleent toegang tot de indicatoren, de andere opent een atlas van het leefmilieu.

Datum van de update: 11/09/2020