Register van de EPB-certificaten

09/11/2018

Leefmilieu Brussel heeft een nieuwe dienst ontwikkeld: het Register van de EPB-certificaten van de Brusselse woningen

Het gaat om een gegevensbank met daarin alle EPB-certificaten van de bestaande woningen in Brussel. Dankzij deze dienst kunnen kandidaat-kopers of -huurders van vastgoed makkelijk de basisinformatie terugvinden over het pand dat hen interesseert.

Welke voordelen?

Deze dienst biedt verschillende voordelen:

  • Hij geeft kandidaat-kopers en -huurders de mogelijkheid toegang te krijgen tot de basisinformatie van het EPB-certificaat nog voor een pand te gaan bezichtigen.
  • Enkel de geldige EPB-certificaten worden getoond. Notarissen, vastgoedmakelaars en kandidaat-kopers en -huurders kunnen zo de geldigheid controleren van de EPB-certificaten die hen worden voorgelegd.
  • Deze dienst promoot het EPB-certificaat in Brussel.

Bij de ontwikkeling van dit register werd rekening gehouden met de regels voor  gegevensverwerking en het respect voor de persoonlijke levenssfeer.

De publicatie van de gegevens die vermeld zijn in dit register heeft als doel iedereen in staat te stellen ze te raadplegen om de betrouwbaarheid van de informatie bij een vastgoedtransactie te waarborgen.

Daarom wordt enkel de basisinformatie van het certificaat in het openbaar getoond op dit platform: het nr. van het EPB-certificaat, de datum van uitreiking, de einddatum van zijn geldigheidsperiode, zijn statuut (geldig, niet geldig of herroepen), het motief voor de niet-geldigheid of de herroeping, het erkenningsnummer van de certificateur die het EPB-certificaat heeft uitgereikt, het adres van de individuele woning, net als het energieprestatieniveau.

Het EPB-certificaat waarover de eigenaar beschikt, bevat alle andere informatie (isolatie, het systeem voor sanitair warm water, voor verwarming, de aanbevelingen om het energieprestatieniveau van het pand te verbeteren bijvoorbeeld).

Om het register te gebruiken

Vervolgens codeert u ofwel het nr. van het certificaat (indien u dat wenst), ofwel noteert u enkel de straatnaam, selecteert u het huisnummer en dubbelklikt u op het certificaat dat u interesseert.

Momenteel bevat het register enkel de EPB- certificaten van de woningen waarvan de eerste stedenbouwkundige vergunning werd ingediend voor 2 juli 2008.

De EPB-certificaten van recentere panden zullen in de loop van 2019 worden opgenomen.

Voor alle bijkomende inlichtingen kunt u contact opnemen met info-certibru@environnement.brussels

Datum van de update: 12/11/2018