Reeds 15 jaar geleden dat de Woluwe werd opgelegd.

12/10/2017

In 2002 vond de inhuldiging plaats van 650m Woluwe rivier die werden opengelegd op grondgebied van de gemeente Sint-Lambrecht-Woluwe. Sindsdien werden nog zulke projecten uitgevoerd door Leefmilieu Brussel ondermeer in valleien in Sint-Agatha-Berchem, Jette en Ukkel. Ook spreken we steeds meer over het openleggen van de Zenne in het Brussels Gewest. Maar wat met de Woluwe? Zijn er nog mogelijkheden om de rivier terug zichtbaar te maken in andere gemeenten?

Een laatstejaars studente van de Franstalige Hogeschool Lucia Debrouckère (afdeling Landbouw, architectuur en landschap (AJP)), Geneviève Errembault, onderzocht deze vraag en stelt voor de Woluwe open te leggen over 400m te Watermaal-Bosvoorde, langsheen de Vorstlaan en ter hoogte van de voormalige, emblematische site van Axa.

Haar voorstel wil de rivier terug zichtbaar maken, om de ecologische kwaliteit van de rivier verder te verbeteren, maar ook om de rivier nog meer te laten bijdragen aan een aangenamer leefkader voor de omwonenden alsook het overstromingsrisicobeheer in deze vallei.
Dit project zal toelaten dat natuur en stedelijk weefsel nog beter verweven raken in een hervonden evenwicht. De inrichting van de oevers gebeurt op zulke een wijze dat wandelaars tot dicht bij de rivier kunnen naderen (esthetisch en pedagogisch) terwijl toch de oevervegetatie en de kleine diertjes die er leven (crustaceën en mollusken o.a.)  beschermd zijn tegen eventuele menselijke impact.
Het project kan op het eerste zicht wat utopisch lijken, maar na analyse blijkt het perfect technisch en landschappelijk uitvoerbaar. Daarom dat Leefmilieu Brussel ermee aan de slag wilt gaan en het denkwerk gaat op starten. De eerste stap is te gaan overleggen met de betrokken grondeigenaars om de maatschappelijke baten van dit voorstel te gaan verdedigen.  

Wilt u graag meer weten?

Datum van de update: 12/10/2017