Red de biodiversiteit, samen en nu!

22/05/2020

Op 22 mei, de Internationale dag van de biodiversiteit, lanceren 39 organisaties die bekend staan om hun deskundigheid op het vlak van biodiversiteit, waaronder Leefmilieu Brussel, de beweging ‘#SamenVoorBiodiversiteit’.

Niemand kan het nog ontkennen. In 40 jaar tijd hebben we meer dan 60 % van de wilde dieren van de wereld opgeofferd aan habitatvernietiging en overconsumptie. 

Toch zijn biodiversiteitsverlies, klimaatverandering en menselijk welzijn sterk met elkaar verbonden. Biodiversiteit kan ook een oplossing bieden om de klimaatverandering te sturen en er zich aan aan te passen, en tevens onze gezondheid te verbeteren.

De veranderingen in gang zetten

De ernst van de toestand leidde tot de oprichting van de beweging « Samen voor Biodiversiteit ». Door biodiversiteitsvriendelijke acties te ondernemen, kunnen we onze levensstijl en consumptiegewoonten veranderen. 

Maar als we de trend willen ombuigen, moeten we nu samen handelen. Als Belgisch voortrekker op gebied van expertise in biodiversiteit stelt de beweging – op een voor iedereen toegankelijk platform – eenvoudige individuele of gemeenschappelijke gebaren voor die we

kunnen stellen om een verandering teweeg te brengen.

Afspraak op www.samenvoorbiodiversiteit.be

#SamenVoorBiodiversiteit

Datum van de update: 22/05/2020