Raadpleging voorafgaand aan het Waterbeheerplan 2022-2027: uw mening telt!

01/03/2019

Op voorstel van de Brusselse Minister bevoegd voor Leefmilieu, Energie en Levenskwaliteit heeft de Regering een document goedgekeurd dat een voorbereiding vormt op de opmaak van het 3de Waterbeheerplan voor de periode 2022-2027 dat voor eind 2021 aangenomen moet worden.

Dit document omvat een werkprogramma, een samenvatting van de grote uitdagingen inzake waterbeleid voor de komende jaren en ook een geactualiseerde lijst van de operatoren en actoren die in min of meerdere mate bij het beheer van de watercyclus betrokken zijn.

Welk waterbeleid voor de komende jaren? Hoe kunnen we de toestand van onze oppervlakte water en groundwater verbeteren? Welke plaats zou water in onze stedelijke omgeving moeten nemen?

Dit zijn allemaal vragen waarop u de gelegenheid heeft commentaar te leveren.

 

 

Al uw opmerkingen kunnen tot 31/08/2019 schriftelijk worden gemaakt: per e-mail naar eau_water@environnement.brussels, of per post naar het adres :

Leefmilieu Brussel 
Departement Water
Thurn en Taxis site
Havenlaan, 86c/3000
1000 Brussel

Datum van de update: 06/03/2019