Raadpleeg onze ondernemersgidsen over de ingedeelde inrichtingen (professionnels)

16/09/2014

Sommige industriële activiteiten of technische uitrustingen kunnen een impact hebben op het leefmilieu en nadelen of risico’s inhouden voor de buurt. We noemen die installaties "ingedeelde inrichtingen". Het zijn installaties die zijn ingedeeld volgens hun aard en het belang van het gevaar of de hinder die ze kunnen inhouden.

We herinneren eraan dat u, om deze installaties te plaatsen en te gebruiken, een milieuvergunning (of voorafgaand attest) moet verkrijgen en aan bepaalde voorwaarden moet voldoen.

Om u te helpen meer inzicht te krijgen in de specifieke verplichtingen van uw milieuvergunning en de voorwaarden ervan na te leven, stelt Leefmilieu Brussel een nieuwe tool te uwer beschikking voor elk van de meest voorkomende ingedeelde inrichtingen: de "ondernemersgidsen".

Dankzij elk van die gidsen zal u een beter beeld krijgen van de verplichtingen, de te nemen voorzorgsmaatregelen, de verplichte controles, enz. die eigen zijn aan de exploitatie van de ingedeelde inrichting in kwestie.

Hoe een garage uitbaten? 

Bent u van plan een of meer ingedeelde inrichtingen te exploiteren, zoals bijvoorbeeld een garage, een carrosseriebedrijf, enz.? Alvorens het avontuur aan te gaan, raadpleegt u het best de gids in kwestie. Zo weet u welke inrichtingen uw toekomstige installaties moeten krijgen.

Generatoren 

De "ondernemersgids" over generatoren zal u informatie verschaffen over de kenmerken die het lokaal, waarin ze zullen terechtkomen, moet hebben, net als over de verplichtingen betreffende de veiligheid, over het verplichte onderhoud, over de documenten die voor de controles moeten worden bijgehouden, enz.

De gids vormt dus een rijke schat aan nuttige informatie voor zij die een dergelijke generator exploiteren en die meer inzicht willen krijgen in de verplichtingen uit de milieuvergunning, maar ook voor iedereen die een activiteit wil opstarten die dergelijke inrichtingen nodig heeft.

Milieuvergunningen 

U wil meer weten over het vereiste type van milieuvergunning, de procedures om ze te verkrijgen, te wijzigen of te vernieuwen?

 

Datum van de update: 06/10/2016