Raadpleeg het analyseverslag over de nieuwe vliegroutes

02/06/2014

Boven het Brussels Hoofdstedelijk wordt er binnen voornamelijk drie clusters van luchtvaartroutes gevlogen. De vliegtuigen die op deze routes vliegen, stijgen alle op van piste 25R van Brussels Airport.

Sinds begin 2014 ondergingen bepaalde routes ingrijpende wijzigingen.

Op basis van de instrumenten en de gegevens voorhanden bij Leefmilieu Brussel, kwam er een eerste becijferde analyse van de impact van deze wijzigingen. De analyse bekijkt voornamelijk de periode van 3 weken vóór en 3 weken na de toepassing van de wijzigingen op 6 februari 2014 (+ april voor het tijdelijke meetstation van Etterbeek), maar geeft wat de huidige impact betreft toch al duidelijke tendensen weer. Er loopt wel nog een meer doorgedreven analyse, over een langere periode.

» Raadpleeg het verslag (.pdf)

Datum van de update: 14/05/2020