U bent hier

QUIET.BRUSSELS PLAN: Denk samen met ons na over de geluidsomgeving van morgen!

09/10/2018

Zowel overdag als 's nachts is Brussel in beweging, vol leven en dus bron van geluid! Vervoer, sociale en culturele evenementen, economische activiteiten, wijkfeesten... Er zijn zoveel leuke gelegenheden om elkaar te ontmoeten. Maar naast het aanvaarde en aangename geluid dat die met zich brengen, is er ook ander - overmatig - geluid, dat een echte bron van overlast is.

Zo beïnvloedt geluidshinder het dagelijkse leven op verschillende manieren. Geluidshinder is storend en kan mensen onwel en zelfs ziek maken. Vooral de nachtrust en het concentratievermogen worden erdoor verstoord, terwijl het risico op hart- en vaatziekten verhoogt. Behalve de negatieve impact op de gezondheid beïnvloedt geluidshinder ook de stedenbouw, omdat stilte een belangrijk criterium vormt voor de kwaliteit van huisvesting, de bebouwde omgeving en het landschap. Er staat hierdoor dus heel wat op het spel voor de samenleving.

Geluid is een van de gevolgen van het dynamisme dat Brussel kenmerkt, maar het moet aansluiting vinden bij de levenskwaliteit van meer dan een miljoen inwoners. Om een economische, sociale en culturele ontwikkeling in overeenstemming met een gezonde leefomgeving te verzekeren, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nieuw QUIET.BRUSSELS PLAN opgesteld. De doelstellingen: de gevolgen van geluidshinder op de gezondheid verminderen, iedereen de mogelijkheid bieden toegang te krijgen tot rust en de aantrekkingskracht van de stad vrijwaren. 

Het publieke onderzoek van het QUIET.BRUSSELS PLAN is nu voorbij. 

De volgende stap is het opstellen van een milieuverklaring met de opmerkingen die tijdens het openbaar onderzoek zijn gemaakt. Het zal het plan vergezellen bij de definitieve goedkeuring ervan door de regering.

Te raadplegen documenten

Datum van de update: 10/01/2019