Publieke raadpleging - Actieplan Salamanders : Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) - België - 2017-2022

13/01/2017
Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal)

Van 16 januari 2017 tot 16 februari 2017 organiseren de federale en gewestelijke overheidsdiensten die bevoegd zijn voor natuurbescherming een publieke raadpleging over een ontwerp voor een nationaal plan ter bestrijding van een nieuwe ziektekiem van Aziatische oorsprong die salamanders dodelijk treft : Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal).

 

 

Dat plan heeft tot doel om voor een periode van 5 jaar de volgende maatregelen in te voeren :

  • maatregelen voor passieve en actieve bewaking om de aanwezigheid van de ziektekiem op het Belgische grondgebied te diagnosticeren (in het wild en in gevangenschap levende populatie) ;
  • maatregelen voor de monitoring van de in het wild levende populaties vuursalamanders en kamsalamanders teneinde een eventuele verdachte achteruitgang die door Bsal veroorzaakt zou kunnen zijn, te kunnen opsporen;
  • maatregelen voor de beheersing van de ziekte wanneer Bsal vastgesteld is ;
  • maatregelen inzake het verbod op de invoer van Aziatische salamanders die bekendstaan als de haard van de ziekte.

Het ontwerp van plan, eventueel aangepast op grond van de opmerkingen van het publiek, zal met het oog op uiteindelijke goedkeuring tijdens het eerste semester van 2017 voorgelegd worden aan de Interministeriële Conferentie Leefmilieu uitgebreid met Landbouw.
Het ontwerp van plan kan hier geraadpleegd worden.

U kan uw opmerkingen over deze raadpleging opsturen naar het volgende e-mail adres: publieke.raadpleging.salamander@leefmilieu.brussels.

Datum van de update: 19/01/2017