Publicatie van de bodematlas van Brussel

26/07/2021

Een kaartatlas werd opgesteld om de achtergrondconcentraties weer te geven voor acht zware metalen die van nature in de bodem aanwezig zijn. De gegevens die in deze cartografische atlas naar voren komen, zijn afkomstig uit de talrijke boringen die dagelijks door de bodemdeskundigen worden uitgevoerd.

Het is dankzij de automatische en systematische invoer van laboratoriumresultaten in de inventaris van de bodemtoestand dat we nu een beter zicht hebben op de achtergrondconcentraties voor de weerhouden metalen in de Brusselse bodems.

Datum van de update: 27/07/2021