Projectoproep 'wijkcomposteren' 2014

03/09/2014

Zin om te composteren, maar geen tuin of terras? Richt dan samen met anderen een site voor wijkcomposteren op, en neem deel aan deze projectoproep.

Hoe werkt een wijkcomposteersite? 

Bij wijkcompostering brengen de deelnemende gezinnen hun biologisch afbreekbaar afval uit de keuken – en eventueel tuin – samen op een plek waar ze het composteren. Het is een eenvoudig principe, en levert bovendien goede compost op om uw planten te voeden. Wijkcomposteren is ook de ideale gelegenheid om andere deelnemers te ontmoeten, het stimuleert de solidariteit over de generaties heen en op die manier kan een gezellige wijk worden gecreëerd.

De projectoproep 

Om het wijkcomposteren aan te moedigen lanceert Leefmilieu Brussel voor de zesde maal een projectoproep waarbij een beurs (max. 1.000€) kan toegekend worden voor het creëren van nieuwe sites voor wijkcomposteren. De projectoproep “wijkcomposteren 2014" is een initiatief van Leefmilieu Brussel.

Worms vzw is aangesteld door Leefmilieu Brussel om deze projectoproep te beheren. Alle projecten kunnen uiteraard nuttige tips krijgen van de composteermeesters en van de vzw Worms (02/611.37.53 - beurs-bc@wormsasbl.org) die instaat voor de ondersteuning van de wijkcomposteersites.


Infovergadering: 29 september om 19u, Vredeshuis, Van Elewyckstraat 35, 1080 Elsene (inschrijven verplicht: info@wormsasbl.org)

De projecten moeten ingediend worden voor 30 november 2014 voor 16u bij WORMS vzw (Eric Pellerin, WORMS vzw, Van Elewyckstraat 35, 1050 Brussel of via mail beurs-bc@wormsasbl.org).


Voor meer info en de nodige kandidatuurdocumenten 


 

Datum van de update: 29/07/2019