Projectoproep voor het Informatiecentrum voor gas- en elektriciteitsverbruikers (professionnels)

25/09/2020

Sinds de liberalisering van de gas- en elektriciteitsmarkt in het Brussels Gewest op 1 januari 2007, is de verhouding tussen de afnemers en hun energieleverancier(s) sterk veranderd.

De afnemers zijn namelijk niet langer klanten van een openbare dienst die hen gas en elektriciteit levert tegen een vast tarief en volgens de bepalingen van het algemeen leveringsreglement, maar zijn klanten geworden van onafhankelijke leveranciers.

Deze nieuwe, contractuele relatie moet het voor deze klanten mogelijk maken voordeel te halen uit de ontstane concurrentie en zelf te kiezen voor één of meerdere leveranciers.

Al is dit niet voor iedereen haalbaar, en we stellen vast dat een deel van de bevolking noch over de informatie als over de capaciteiten beschikt om voordeel te halen uit zowel de vrijmaking van de markt als de diversiteit van het aanbod.

Een beroep kunnen doen op een hulpdienst naar keuze, op een individuele begeleiding en op informatie over de rechten, de geldende regelgeving en de mogelijkheden in geval van geschil zijn een noodzaak geworden.

Leefmilieu Brussel lanceerde in 2015 een eerste projectoproep voor het Informatiecentrum voor afnemers van gas en elektriciteit.

Op dit ogenblik wordt een nieuwe projectoproep gelanceerd voor de 3 volgende jaren.

De kandidaturen worden ten laatste 31 oktober 2020 verwacht.

De deelnamemogelijkheden en selectieprocedure worden hieronder beschreven : Projectoproep ICGE 2021-2024 (.pdf).

 

Datum van de update: 13/10/2020