Projectoproep voor collectieve compostsites 2015: deadline op 31 oktober

23/10/2015

Hebt u geen tuin, en ook geen terras? Start dan een buurtcompost op en krijg een duwtje in de rug van Leefmilieu Brussel en de vzw Worms!

Zoals elk jaar lanceert Leefmilieu Brussel een projectoproep om de oprichting van gemeenschappelijke compostsites of buurtcompostsites te ondersteunen. Wat valt er te winnen? Een startbudget van 1.000 € maximum en begeleiding door compostmeesters.

Er bestaan vandaag 92 gemeenschappelijke compostsites in Brussel, maar er is nog veel ruimte om nieuwe sites op te starten en meer Brusselaars de kans te geven om te starten met composteren.

Praktisch

Dien uw kandidatuur in ten laatste op 31 oktober om 16u via ons online formulier

Een infoavond is voorzien op 16 september van 17-19u in het Vredeshuis, Van Elewyckstraat 35, 1050 Elsene (inschrijven per e-mail is verplicht).

Er wordt een opleiding (in het Frans) over buurtcomposteren georganiseerd door de vzw Worms op 3 oktober van 10u tot 13u (inschrijven per e-mail is verplicht).

Meer info over projectoproep composteren

Datum van de update: 18/11/2016