Projectoproep "duurzame voeding systeem" 2015 (professionnels)

23/03/2015
Légumes. Copyright Ricour Herman

Op initiatief van de Minister van Leefmilieu Céline Fremault, lanceert Leefmilieu Brussel een projectoproep met als doelstelling om initiatieven op het gebied van duurzame voeding te ondersteunen.

Hebt u zin om concreet actie te ondernemen voor duurzame voeding? Dit is de ideale gelegenheid om eraan te beginnen! 
Deze projectoproep is een gelegenheid om een persoonlijk en/of gezamenlijk project te concretiseren. De geselecteerde personen kunnen rekenen op financiële steun tot 14.500 euro.

 

 

Wie?

De projectoproep richt zich tot alle burgers, verenigings- en publieke actoren, horecazaken, ondernemingen en anderen die een project in verband met duurzame voeding willen opzetten.

Wat?

We willen een grote waaier van projecten ondersteunen, zowel wat de omvang als wat de inhoud betreft, met als doel bij te dragen tot de overgang naar een duurzamer voedingssysteem (op niveau van het aanbod en van de vraag.

Wanneer?

Kandidatuur, en indienen voor maandag 27 april 2015, om 11 uur.

Hoe?

Het besteken de in te vullen formulieren (.doc) moeten via mail worden verzonden naar Joëlle Van Bambeke.

Info : 02/775.76.85

Datum van de update: 25/01/2016