Projectoproep be circular: we zijn weer vertrokken! (professionnels)

09/04/2020

Hebt u een circulair project voor ogen voor Brussel? Dien uw kandidatuur in voor editie 2020 van Be Circular, de projectoproep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die innoverende projecten voor meer duurzaamheid en circulariteit ondersteunt. Indien uw kandidatuur in aanmerking wordt genomen, kunt u een begeleiding en financiële steun krijgen ten bedrage van 30.000 tot 200.000 euro, naargelang van de categorie, of zelfs meer! De dossiers moeten worden ingediend voor 15 mei.

Echte circulaire dynamiek in Brussel

Be Circular is een gezamenlijk initiatief van Brussel Economie Werkgelegenheid, Leefmilieu Brussel en hub.brussels dat werd gestart in 2016 met het doel circulaire en innovatieve proefprojecten op te zetten om de transitie van de gewestelijke economische actoren naar de circulaire economie te bevorderen.

De 26 laureaten van editie 2019 getuigen overigens van het potentieel van circulaire creativiteit op het terrein: de ontwikkeling van een incubator, de transformatie van plastic afval tot pellets, de upcycling van meubilair, de opslag van energie, de renovatie van gebouwen en de nuttige toepassing van frituurolie.

Voor realistische en ambitieuze projecten

Zowel gevestigde ondernemingen als startups, coöperatieven, vzw’s en zelfstandigen kunnen een dossier indienen indien hun project beantwoordt aan de doelstellingen van innovatie in de circulaire economie. Uw kandidatuur zal worden beoordeeld op basis van de kwaliteit van uw antwoord, maar ook op basis van de milieu-impact, de economische en technische haalbaarheid en het potentieel voor creatie van economische waarde en werkgelegenheid.

Een ondersteuning van formaat

Geselecteerde projecten komen in aanmerking voor financiële steun die kan verschillen volgens de categorie waarin ze worden ingedeeld. De steun kan oplopen van 30.000 euro voor circulaire werven tot 80.000 euro voor de start van een nieuw project of de transformatie van een bestaande activiteit naar een circulaire economie. Deze steun kan zelfs 200.000 euro bedragen voor de ontwikkeling op gewestelijke schaal van een reeds gevestigde activiteit binnen de circulaire economie. Deze maximumbedragen worden nog verhoogd met 10% indien uw onderneming een sociale onderneming is die erkend is door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of indien ze, in oprichting of recentelijk opgericht, het statuut van coöperatieve heeft. Naast deze financiële steun krijgen de winnende Be Circular-projecten ook ondersteuning, op verzoek, van alle bedrijfsondersteunende diensten, en een uitstekende zichtbaarheid.

Bereid uw kandidatuur voor

Dossiers moeten worden ingediend voor 19 juni om 12 uur. Leefmilieu Brussels heeft het programma van informatieve en begeleidende evenementen aangepast om u zo goed mogelijk te kunnen blijven informeren en u te helpen bij het opstellen van uw dossier.

Meer info over de agenda: https://www.circulareconomy.brussels/edition-2020/

 

Datum van de update: 20/04/2020