Projectoproep: afvalpreventie door hergebruik – aanzetten tot gedragswijziging! (éducation)

18/09/2015

Leefmilieu Brussel lanceert een oproep om projecten te ondersteunen die erop gericht zijn acties rond gedragsverandering van de burgers te creëren of te versterken, en dit in de zin van hergebruik of herstel. 

De projecten moeten ingediend worden vóór 13 oktober 2015 om 10u. De volledige beschrijving van de objectieven, het type van projecten dat gefinancierd wordt en de te vervullen voorwaarden staan in de beschrijving van de projectoproep.

Meer informatie op onze website.

De projectoproep is een initiatief van de minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie

Datum van de update: 22/09/2015