Projectoproep 2018 Zero Afval Horeca en Voedingszaken (professionnels)

05/12/2018

Bent u handelaar of restauranthouder in Brussel?

Bent u bezorgd om de milieu-impact van uw activiteit?

Wilt u nieuwe praktijken testen in uw zaak en uw klanten motiveren?

Wilt u technische en financiële hulp en in de kijker staan omwille van uw voorbeeldfunctie op de Brusselse markt?

Doe mee!

Het Brussels Gewest is op zoek naar geëngageerde, nieuwsgierige handelaars die zin hebben om te experimenteren met meer milieuvriendelijke handelspraktijken, die de zero-afvalvisie bevorderen en voedselverspilling in de horeca en voedingszaken terugdringen.

De projectoproep richt zich uitsluitend tot commerciële actoren (ondernemingen, vzw’s, …) en zelfstandigen die zich in Brussel wijden aan een activiteit in de horeca en/of de verkoop van voedingsmiddelen, en die commercieel rechtstreeks in contact staan met de consumenten van het Brussels Gewest.

De doelstellingen van de projectoproep zijn de volgende:

 1. In uw zaak testen van zero-afvalpraktijken die al in enkele zaken werden uitgeprobeerd en waarvan de haalbaarheid, de positieve impact en het potentieel om elders na te volgen, aangetoond zijn;
 2.  In uw zaak experimenteren met nieuwe, innovatieve of weinig gekende zero-afvalpraktijken,

Geboden ondersteuning:

 • financiële steun tussen € 2.500 en 15.000 van het Gewest;
 • gratis begeleiding bij de samenstelling van uw kandidatuurdossier;
 • gratis begeleiding bij de uitvoering van uw project;
 • zichtbaarheid van uw successen;
 • een bijkomend marketingargument om nieuwe klanten aan te trekken;
 • een vermindering van de milieu-impact van uw activiteit.

Hoe deelnemen ?

Heeft u interesse om een project in te dienen ?

Kom naar een van onze infosessie!

 • Maandag 10 december van 17u30 tot 19u bij Leefmilieu Brussel (zalen Amanita & Barbula, Tour & Taxis, Havenlaan 86C/3000 B-1000 Brussel | Toegangsplan)

Inschrijven per mail : zerowasteretail@environnement.brussels

Gelieve uw volledige contactgegevens door te geven, de naam van uw zaak, de categorie (voedingsmiddelen of horeca) en de beschrijving van uw mogelijke Zero Afval project (indien reeds ontwikkeld).

Wat u op deze infosessies zal ontdekken :

 • Het reglement van de projectoproep (doelstellingen, in aanmerking komende projecten, geboden ondersteuning, modaliteiten om zich kandidaat te stellen, toelatingsvoorwaarden, selectiecriteria,…);
 • Getuigenissen van handelaars die de stap richting zero afval reeds gezet hebben;
 • Inspirerende voorbeelden van zero afval acties.

Het team van de Facilitator Zero Afval Handelaars zal aanwezig zijn om op al uw vragen te beantwoorden!

10 000 bezoekers voor het Zero Afval Salon

Zaterdag 17 november vond het eerste Zero Afval Salon plaats, georganiseerd door Leefmilieu Brussel. Meer dan zestig exposanten (handelaars, bedrijven, verenigingen) namen deel met een stand op de site van Tour & Taxis, waar er ook lezingen, tentoonstellingen en workshops rond zero afval werden gehouden. Het succes toont aan dat de ‘zero waste’-beweging groeit en dat enorm veel Brusselaars actief op zoek naar diverse manieren om afvalvrij te leven. Misschien kunnen ze in de toekomst wel bij u terecht?

Bekijk hier een video over het succes van het Zero Afval Salon

Datum van de update: 05/12/2018

Contact: 

Contacteer de Facilitator Handelaars Zero Waste per e-mail :

zerowasteretail@leefmilieu.brussels