Producenten van batterijen en accu’s: geef uw mening over de ontwerpovereenkomsten (professionnels)

13/07/2018

Om de kwaliteit van het leefmilieu te beschermen, legt het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen sinds 2016 een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid op aan de producenten van  batterijen en accu's: ze moeten de inzameling en recyclage van het afval van hun producten financieren.

Afvalbeheer verloopt via u …

De producenten van draagbare, industriële en autobatterijen en -accu’s enerzijds en van tractiebatterijen voor hybride en elektrische voertuigen anderzijds hebben beslist de uitvoering van hun verplichtingen toe te vertrouwen aan respectievelijk de vzw Bebat (draagbare, industriële en autobatterijen en -accu’s ) en Febelauto (tractiebatterijen voor hybride en elektrische voertuigen) en de modaliteiten van die uitvoering, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, te bepalen via een milieuovereenkomst die werd ondertekend met de Brusselse regering.

De overeenkomst wordt aan een openbare raadpleging onderworpen. Iedereen met interesse kan zijn opmerkingen binnen de dertig dagen na de publicatie formuleren.

Hier kunt u de tekst raadplegen van de overeenkomst over de draagbare, industriële en autobatterijen en -accu’s en die van de tractiebatterijen voor hybride en elektrische voertuigen, of u gaat naar Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86C/3000 B-1000 Brussel, van maandag tot vrijdag van 9h30 tot 16h.

U kunt ook een kopie van de tekst aanvragen via  info@leefmilieu.brussels

Datum van de update: 13/07/2018