Positieve resultaten van « The Bike Project », editie 2017-2018! (professionnels)

20/12/2018

The Bike Project (www.thebikeproject.be) is een initiatief van Leefmilieu Brussel dat zich richt op de ondernemingen en hun werknemers in het Brussels Gewest. Het doel is de fiets te promoten als alternatief voor de wagen, zowel voor het woon-werkverkeer als voor de dienstverplaatsingen. Het project wil de Mobility Managers ook meer autonomie geven om hun mobiliteitsbeleid uit te stippelen en uit te voeren.

Hoe werkt het?

Concreet betekent dit dat de geselecteerde bedrijven gedurende 8 maanden individueel door een deskundige zullen worden ondersteund. Die expert zal de Mobility Manager van de onderneming begeleiden om een diagnostiek op te stellen en de uitvoering van een actieplan te bevorderen om het gebruik van de fiets bij de werknemers te promoten. De acties worden uitgewerkt door de Mobility Manager en een team dat speciaal voor het project is samengesteld.

Een van de belangrijkste acties van het project is de terbeschikkingstelling, gedurende 2 weken, van een fietsvloot voor de werknemers. Die vloot bestaat uit verschillende soorten van fietsen om in te kunnen spelen op de specifieke verwachtingen van de gebruikers (elektrische fietsen, vouwfietsen, stadsfietsen en transportfietsen). Elke deelnemer krijgt op verzoek een fiets, een opleiding, een individuele fietsroute op kaart en een uitrusting.

Editie 2017-2018

De resultaten van de editie 2017-2018 zijn bemoedigend. Negen ondernemingen namen deel. Na gemiddeld 2 weken een fiets te hebben getest, is bij de personeelsleden de perceptie van de fiets aanzienlijk verbeterd en zegt 88% van hen te willen blijven fietsen! De Mobility Managers voelen zich na het project autonomer en beter ondersteund door hun  hiërarchische leiding.

Alle resultaten van de editie 2017-2018 en meer info

Meer informatie over het Bedrijfsvervoerplan

Datum van de update: 20/12/2018