Polen haalt inspiratie uit Brussels Greenfields (professionnels)

10/04/2015

Leefmilieu Brussel lanceerde het Brussels Greenfields-programma in 2010. Het werd 50/50 gesteund door het EFRO en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het project werd in december 2014 afgesloten met een positief resultaat: 12 geselecteerde laureaten en 173.805 m² behandelde bodems. Brussels Greenfields saneerde de weesverontreiniging van gronden in een afgebakend gebied rond het kanaal voor een bedrag van 4,6 miljoen euro. Door zo voor economische activiteit te zorgen, werden ook 2.200 nieuwe banen gecreëerd.

Sommige andere Europese landen die volop nadenken over het leefmilieu zijn ook op zoek naar manieren om economie en milieubeheer te koppelen. Dat is zo in Polen, dat onlangs een reportagereeks maakte over zijn platform Ekologia Konstruktywnie (‘Constructieve Ecologie’). Daarin gaat het over projecten die goed bekend zijn bij het publiek, zoals het concept van de slimme stad Aarhus of het Ecodorp in de buurt van Berlijn. In onze hoofdstad wordt niet alleen Brussels Greenfields belicht, maar ook het project Greenbizz, een van de twaalf laureaten. De reportage benadrukt het belang van het beheer van verontreinigde bodems door te focussen op twee laureaten: Mabru en Paepsem.

Meer informatie op onze website en op  http://www.ekologiakonstruktywnie.pl/brussels-greenfields/ (Engelse versie in opbouw)

Datum van de update: 17/12/2021