Plastic zakjes voor eenmalig gebruik: welke zijn toegelaten en welke zijn verboden? (professionnels)

27/10/2017

Een nieuw ministerieel besluit van 14 september preciseert het verbod om plastic zakjes voor eenmalig gebruik in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te gebruiken. Dit verbod werd ingevoerd door het regeringsbesluit van 1 december 2016, Brudalex genaamd. We herinneren eraan dat Brudalex (Bruxelles/Brussel-Déchets-Afvalstoffen-LEX) als doel heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te voorzien van een wettelijk kader om over te schakelen op een circulaire economie door de administratieve rompslomp te verminderen en de selectieve ophaling en het hergebruik van afvalstoffen te bevorderen. 

 

Welke zakken?

Het verbod is enkel gericht op zakken die dunner zijn dan 50 micron. Met andere woorden, de zakken met een dikte van 50 micron of meer blijven toegelaten. Het verbod zal geleidelijk worden uitgebreid tot 1 januari 2030. Dit zijn de voornaamste stappen: 

Eerst en vooral zijn de plastic kassazakjes voor eenmalig gebruik verboden in de verkoopruimte van de kleinhandelaars vanaf 1 september 2017. Om hen de mogelijkheid te bieden zich van hun voorraad te ontdoen, mogen zakken die vóór 1 september 2017 werden betaald nog worden gebruikt tot 30 november 2017.  

Ten tweede zijn alle zakken (andere dan kassazakjes) voor eenmalig gebruik die bestemd zijn voor de verpakking van koopwaar op hun beurt verboden vanaf 1 september 2018. 

Uitzonderingen?

 Bepaalde soorten van plastic zakjes van minder dan 50 micron blijven toegelaten:

  • tot 29 februari 2020: voor 40% biogebaseerde en thuis composteerbare plastic zakken voor eenmalig gebruik die bestemd zijn voor de primaire verpakking van groenten en fruit die in bulk verkocht worden;
  • tot 31 december 2029: de plastic zakken voor eenmalig gebruik bestemd voor de verpakking van voedingswaren die in de kleinhandel verkocht worden en die vochtig zijn of vloeistoffen bevatten die kunnen wegvloeien, voor zover de zak biogebaseerd en thuis composteerbaar is. Het minimale gehalte aan biogebaseerde stof van deze zakken is vastgelegd op 40% vanaf september 2018 en op 60% vanaf januari 2025;
  • tot 31 december 2029: de zeer lichte plastic zakken voor eenmalig gebruik (minder dan 15 micron) die gebruikt worden voor de primaire verpakking van waterplanten en waterdieren.

Onthoud dus dat vanaf 1 januari 2030 geen enkele plastic zak voor eenmalig gebruik, zelfs biogebaseerd, in Brussel nog toegelaten zal zijn. 

Om het besluit van 14 september te raadplegen

Meer info over Brudalex

Datum van de update: 27/10/2017