PLAGE vanaf 1 juli (professionnels)

05/06/2019
Bâtiment PLAGE

Bezit of bezet uw organisatie een groot vastgoedpark in het Brussels Gewest? Vanaf 1 juli dit jaar kunt u verplicht worden om een Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie (PLAGE) te implementeren om het energieverbruik van uw gebouwen te verminderen.

Uw eerste stappen

Op 1 juli 2019 begint de identificatiefase. Elke organisatie heeft 12 maanden de tijd om haar PLAGE-coördinator/-trice aan te wijzen en een lijst en oppervlakte van haar gebouwen in Brussel te verstrekken.

De aangewezen persoon moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Geregistreerd zijn in het organogram van de organisatie die hij/zij vertegenwoordigt.
  2. Houder zijn van een opleidingsattest energiebeheer (energieverantwoordelijke) of van een attest van een gelijkwaardige certificerende opleiding, of erkend zijn als energieauditeur voor milieuvergunningen.
  3. Houder zijn van een PLAGE-opleidingscertificaat. Deze eendaagse training stelt u in staat om de wettelijke verplichtingen, methodologie en tools onder de knie te krijgen die nodig zijn voor de uitoefening van de functie van PLAGE-coördinator/-trice. De eerste training vindt plaats op vrijdag 18 oktober 2019.

Het PLAGE-team ontvangt u op afspraak

Wij staan tot uw beschikking voor eventuele vragen via plage@leefmilieu.brussels en we verwelkomen u elke dinsdagnamiddag op afspraak in onze hoofdzetel op Thurn & Taxis (plattegrond).

Meer info : leefmilieu.brussels/plage

Datum van de update: 06/06/2019