Pesticiden: een betere omkadering voor een betere bescherming (professionnels)

10/09/2015

U koopt, gebruikt, adviseert, stockeert en hanteert bepaalde pesticiden die als gewasbeschermingsmiddelen worden omschreven? Dan gelden voor die activiteiten voortaan wettelijke voorschriften om hen verenigbaar te maken met de duurzame ontwikkeling.

Een milieuvergunning voor de opslag en productie van gewasbeschermingsmiddelen

Sinds 20 augustus 2015 is de indeling van landbouwpesticiden gewijzigd. De rubrieken 112 (A en B) en 113 van de lijst met ingedeelde inrichtingen werden aangepast. De term "pesticide" (van klasse A, B of niet-ingedeeld) werd vervangen door "gewasbeschermingsmiddel" (voor al dan niet professioneel gebruik). Het nieuwe besluit legt ook voorwaarden op voor de opslag, de hantering en het beheer van afval van gewasbeschermingsmiddelen door professionele gebruikers.  

De opslagplaatsen van klasse B (rubriek 112B) en de werkplaatsen voor de productie, het formuleren, het conditioneren van gewasbeschermingsmiddelen (rubriek 113) worden bovendien nog steeds beschouwd als activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken. In die hoedanigheid zijn ze onderworpen aan specifieke controles en verplichtingen (bodemonderzoeken, maatregelen ter voorkoming van verontreiniging…).

Fytolicenties voor de verkoop, de aankoop en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Vanaf 25 november 2015 moet u houder zijn van een aangepaste fytolicentie om uw activiteiten voor de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen en de aankoop of het gebruik van producten voor professioneel gebruik uit te oefenen. Dat attest wordt door de Federale Overheidsdienst Leefmilieu enkel aan natuurlijke personen afgeleverd. Er bestaat dus geen geldige erkenning voor bedrijven of instellingen in hun geheel.

Wie is betrokken?

Iedereen die ertoe gebracht wordt in het raam van zijn professionele activiteit, zelfs gewoon bij gelegenheid, gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, kopen, verkopen of adviseren:

  • aannemers voor de aanleg van parken en tuinen, landbouwers, tuinbouwers, boomkwekers;
  • arbeiders en bedienden in diensten voor groene ruimten, wegenwerken, openbare werken van een administratie;
  • verkopers in tuincentra of in de "tuinafdeling" van een supermarkt;
  • groot- of kleinhandelaars van tuinproducten en gewasbeschermingsmiddelen;
  • opleiders of adviseurs inzake de strijd tegen schadelijke organismen of het beheer van groene ruimten;
  • de beheerders van buitenzones van scholen, rusthuizen, ziekenhuizen, sportcentra, horecazaken…

Wanneer?

Sinds 1 september 2015 wordt de fytolicentie afgeleverd op basis van bepaalde diploma’s uit het gewoon onderwijs, behaald na 2013, of na een examen, eventueel voorafgegaan door opleidingen (van 16, 60 of 120 uur in functie van het type fytolicentie). Voor degenen die niet het geschikte diploma hebben, zullen die opleidingen en examens, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vanaf 2016 worden georganiseerd.

Datum van de update: 19/11/2015

Documenten: 

Besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 2015 betreffende de opslag en hantering van gewasbeschermingsmiddelen alsook het beheer van hun afval door professionele gebruikers (BS 10/08/2015)

Contact: