Parkeren: we helpen u om te voldoen aan de voorschriften van het BWLKE (professionnels)

17/04/2015

U vraagt een milieuvergunning aan voor de parking van uw onderneming in het kader van het BWLKE? Maak dan zeker gebruik van onze hulpmiddelen.

Het BWLKE (Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing) heeft tot doel de broeikasgassen te reduceren en het energieverbruik te beheersen. Om u door de aan het BWLKE onderworpen milieuvergunningsprocedures op het vlak van parkeren te loodsen, stelt Leefmilieu Brussel u twee hulpmiddelen ter beschikking: een kaart van de bereikbaarheidszones met het openbaar vervoer en een spreadsheet waarmee u automatisch het aantal toegelaten parkeerplaatsen kunt berekenen (en de eventuele milieuheffing).

  • Kaart van de GSV-zones

Deze kaart geeft de bereikbaarheidszones in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest weer. Het Gewest is op basis van de bepalingen van Titel VIII van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) onderverdeeld in de zones A, B en C in functie van hun bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

Om deze kaart in pdf-formaat te downloaden, klikt u hier.

 De gedetailleerde versie is beschikbaar op de website van BruGis (door in de linkerkolom op de tab "Gegevens" (Data) te klikken, vervolgens op “Brusselse stedelijke ontwikkeling” (Brussels urban Development) en in de rubriek "GSV" (Regional town planning regulation) de kaart  "Bereikbaarheid" (Accessibility) te activeren).

  • Spreadsheet van de toegelaten/overtollige plaatsen

Dit (in Excel of open source beschikbare) document zal u helpen het aantal toegelaten parkeerplaatsen voor uw kantoorgebouw te berekenen.

Geef de bereikbaarheidszone en de vloeroppervlakte van uw gebouw in en u krijgt het aantal toegelaten parkeerplaatsen te zien (evenals het aantal overtollige parkeerplaatsen en het bedrag van de milieuheffing).

Meer informatie: Leefmilieu Brussel - Afdeling Vergunningen - Dienst BWLKE - François Sabbatini - 02/563.41.80

Datum van de update: 10/01/2022