Parckfarm op de Thurn & Taxis-site wint de prijs Publieke Ruimte 2015

23/03/2015

Leefmilieu Brussel, opdrachtgever van het Parckfarm-project, ontving de prijs Publieke Ruimte van het Infopunt Publieke Ruimte. Dat beloont het beste project op he vlak van publieke ruimten in Vlaanderen en Brussel. 

Via de prijs Publieke Ruimte erkent het Infopunt Publieke Ruimte dit jaar Leefmilieu Brussel voor « Parckfarm », zijn vernieuwend inrichtingsproject met voorbeeldfunctie.

De uitreiking van de prijs vond plaats op 3 maart jl. tijdens het Congres Publieke Ruimte in Mechelen.

De prijs beloont dit geslaagde experiment voor landschappelijke en patrimoniale opwaardering, waarin spontane participatie een volwaardige plaats krijgt in het ontwerpproces zodat de buurt zich nauw bij het project betrokken voelt.    

De publieke ruimte herbekeken

Parckfarm, dat in het leven werd geroepen door de organisatie Parckdesign 2014 in samenwerking met designers, architecten, kunstenaars en buurtbewoners, combineert de kenmerken van een park met die van een zone voor landbouwproductie. Deze nieuwe typologie van een openbare ruimte definieert zo wat een stadsboerderij kan zijn en dat via artistieke en landbouwinstallaties, landschaps- en stadsperformances.

Dergelijke inrichtings- en beheermethodes kunnen een hefboomeffect hebben en bijdragen tot een betere levenskwaliteit in de stad door in beter aangepaste ruimten te voorzien en tot de bouw van een stad die duurzaam is in al haar aspecten.

 

Datum van de update: 09/04/2015