Ozon- en hitteplan: waakzaamheidsfase gestart op 15 mei

23/05/2016

In het kader van het Ozon- en hitteplan is een waakzaamheidsfase voorzien van 15 mei tot 30 september, ongeacht de weersomstandigheden.

Tijdens deze periode lanceert het Gewest sensibiliseringsacties met bijzondere aandacht voor risicogroepen zoals kinderen, ouderen en/of alleenstaanden.

Geef blijk van solidariteit wanneer er in uw omgeving jonge kinderen, ouderen, afhankelijke en/of alleenstaande personen verblijven! De rust- en verzorgingstehuizen, de crèches en de dagcentra voor personen met een beperking hebben trouwens specifieke informatie ontvangen en de infolijn van Leefmilieu Brussel staat tot uw beschikking tijdens de waakzaamheidsfase.  Tel. : 02/775.75.75.

Voor meer informatie kan u de pagina’s van onze website raadplegen die specifieke tips voor kwetsbare personen bevatten.

Wees solidair en waakzaam bij hittegolven of ozonpieken!

Datum van de update: 23/05/2016