Ozon- en hitteplan: activering waarschuwingsfase

15/06/2021
Emoticone qui transpire / Zweterige emoticon

Omdat de temperatuursindicator zoals vastgelegd in het ozon- en hittplan zal overschreden worden, wordt voldaan aan de voorwaarden voor de activering van de waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan. De waarschuwingsfase treedt in werking vanaf dinsdag 15 juni 2021.

Hitte en ozon kunnen beide schadelijk zijn voor de gezondheid, maar sommige personen lopen meer risico: oudere mensen, baby’s en jonge kinderen, chronisch zieken en hulpbehoevende personen (zeker als ze alleen wonen). Het is dan ook heel belangrijk om  aandacht te schenken aan kwetsbare personen in uw omgeving en hen te helpen waar nodig.

We nodigen u ook uit om onze website 'Luchtkwaliteit' te raadplegen voor meer informatie over pollutiepieken.

Aarzel niet om onze Brussels Air app te downloaden en de waarschuwingen te activeren om op de hoogte te worden gebracht zodra zich in Brussel een pollutiepiek voordoet.

De bericht is te vinden op de website van Irceline.

Datum van de update: 15/06/2021