Ozon- en hitteplan: activering waarschuwingsfase

25/06/2020
Emoticone qui transpire / Zweterige emoticon

Omdat de temperatuursindicator zoals vastgelegd in het ozon- en hittplan zal overschreden worden, wordt voldaan aan de voorwaarden voor de activering van de waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan. De waarschuwingsfase treedt in werking vanaf vandaag dinsdag 23 juni 2020.

Hitte  en  ozon  kunnen  beide  schadelijk  zijn  voor  de  gezondheid,  maar  sommige  personen  lopen meer  risico:  oudere  mensen,  baby’s  en  jonge  kinderen,  chronisch  zieken  en  hulpbehoevende  personen  (zeker  als  ze alleen  wonen).  Het  is  dan  ook  heel  belangrijk  om  aandacht  te  schenken  aan  kwetsbare  personen  in  uw  omgeving  en  hen  te  helpen waar nodig.

We nodigen u ook uit om ons algemene tips om klachten door teveel hitte en ozon te voorkomen te raadplegen.

Meer info op het website van Irceline.

Datum van de update: 25/06/2020