Overheden : installeer zonnepanelen via een derde investeerder (professionnels)

12/03/2019
zonnepanelen

Overtuigd van het nut van zonnepanelen of een andere bron van hernieuwbare energie, maar de nodige budgetten ontbreken? Doe beroep op een derde investeerder.

Beschikt u niet over de nodige budgetten? Dan kan u beroep doen op een derde investeerder. Deze voorziet uw gebouw bijvoorbeeld van zonnepanelen of investeert in een warmtekrachtkoppelingsinstallatie in een appartementsgebouw, school of ziekenhuis. De derde investeerder ontvangt de groenestroomcertificaten en u kan genieten van de productie van groene stroom en dus een daling van uw energiefactuur. De meeste derde investeerders voorzien dat u op termijn eigenaar wordt van de installatie. Lees altijd het contractvoorstel grondig vooraleer u iets ondertekent.
Publieke overheden, die wensen samen te werken met een derde investeerder, kunnen gebruik maken van het document “Standaardclausules voor de ontwikkeling van een publiek lastenboek omtrent de levering en de uitbating van een installatie van zonnepanelen” (.doc).

Meer info

Datum van de update: 18/03/2019