Oproep tot deelname aan de lentebeurs voor de natuurlijke tuin (professionnels)

10/01/2018

Leefmilieu Brussel organiseert, samen met la Ferme Nos Pilifs & Natagora, de eerste lentebeurs voor de natuurlijke tuin in Brussel! Wij nodigen u uit om als exposant deel te nemen.

Waar: La Ferme Nos Pilifs in Neder-Over-Hembeek.

Wanneer: zaterdag 24 maart van 12 tot 19 uur en zondag 25 maart van 10 tot 18 uur.

Doelgroep: alle Brusselaars die advies willen voor het onderhoud van hun tuinen en balkons met respect voor biodiversiteit en duurzame ontwikkeling. Voor gezinnen, al dan niet met voorkennis.

Waarom: om te benadrukken dat een natuurlijke manier van tuinieren mogelijk is en dat die voordelen oplevert voor iedereen.

Hoe: dankzij de vele exposanten die hun manier van werken, hun ervaring en hun producten belichten.

Met wie: iedereen met wie u zich dagelijks inzet voor een betere kennis van de milieu-uitdagingen en voor het verspreiden van natuurvriendelijke werkmethoden: verenigingen zonder winstoogmerk, wijkcomités, openbare instellingen, coöperaties en sociale ondernemingen, enz.

Prijs: deelname is gratis, zowel de standplaats als het materiaal (prieel, tafels, stoelen).

De beurs kadert in de Week zonder pesticiden 2018 en wil tegemoetkomen aan de doelstellingen van het Programma voor pesticidenreductie en het Natuurplan.

Aanvullende informatie en registratie bij La Ferme Nos Pilifs alleen via dit formulier (.docx).

Datum van de update: 10/01/2018