Opleiding voor referentiepersoon voor de versterkt geluid: volgende cyclus in september 2022 (professionnels)

05/05/2022

Organiseert u evenementen in openlucht of beheert u etablissementen die versterkte muziek verspreiden aan geluidsniveaus die 100 dB(A) kunnen bereiken?  Bent u een sound professional en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de wetgeving over versterkt geluid?

Schrijf u dan in voor de opleidingscyclus voor de “Referentiepersonen versterkt geluid” die binnenkort wordt georganiseerd door Leefmilieu Brussel.

We herinneren eraan dat de wetgeving voorziet dat alle publiek toegankelijke etablissementen, met inbegrip van evenementen in openlucht en tijdelijke evenementen, die versterkt geluid verspreiden boven de 95dB(A) (etablissementen van categorie 3), de wettelijke verplichting hebben een « referentiepersoon » aan te wijzen die de opleiding die door Leefmilieu Brussel wordt aangeboden heeft gevolgd.

Nieuwe opleidingscycli zullen binnenkort georganiseerd (een halve dag van theoretische lessen en een praktische workshop). De aanwezigheid van de kandidaat op alle sessies en het slagen voor de evaluatietest zijn verplicht om het aanwezigheidscertificaat te behalen en aanspraak te kunnen maken op de titel “Referentiepersoon versterkt geluid” in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Praktische regeling

Kalender: OPGELET: De data kunnen worden aangepast aan de sanitaire evolutie. De ingeschreven personen zullen in geval van annulering of uitstel op de hoogte worden gebracht.

Nederlandstalige cyclus september 2022:

  • Theorieles: 19/09/2022 van 13u tot 17u,
  • Praktische cursus: 21/09 van 13u tot 17u of 23/09 van 13u tot 17u (datum naar keuze).

Franstalige cyclus september 2022:

  • Theorieles: 28/09/2022 van 13u tot 17u,
  • Praktische cursus: 29/09 van 13u tot 17 u of 30/09 van 9u tot 13u (datum naar keuze).

Locatie : Leefmilieu Brussel - Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86C/3000, B-1000 Brussel

Toegangsplan

Kosten: de opleiding is gratis.

Verplichte toelatingsvoorwaarden: Nederlands of Frans spreken, minstens 18 jaar oud zijn, een opleiding hebben gevolgd of over een belangrijke muzikale ervaring beschikken (minstens 3 jaar), kennis van de informaticaomgeving Mac of PC.

Inschrijving: op basis van het inschrijvingsformulier, vergezeld van een korte beschrijving van uw motivering.

Om meer te weten over de verplichtingen rond het verspreiden van versterkt geluid kan u surfen naar www.leefmilieu.brussels/versterkt-geluid of de gids voor organisatoren van evenementen en uitbaters van etablissementen raadplegen.

Datum van de update: 10/05/2022