Opleiding voor de referentiepersoon voor de versterkt geluid : een nieuwe cyclus in januari en februari 2021. (professionnels)

08/10/2020

Organiseert u evenementen in openlucht of beheert u etablissementen die versterkte muziek verspreiden aan geluidsniveaus die 100 dB(A) kunnen bereiken?  Bent u een sound professional en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de wetgeving over versterkt geluid?

Schrijf u dan in voor de opleidingscyclus voor de “Referentiepersonen versterkt geluid” die wordt georganiseerd door Leefmilieu Brussel in januari-februari 2021.

We herinneren eraan dat de wetgeving voorziet dat alle publiek toegankelijke etablissementen, met inbegrip van evenementen in openlucht en tijdelijke evenementen, die versterkt geluid verspreiden boven de 95dB(A) (etablissementen van categorie 3), de wettelijke verplichting hebben een « referentiepersoon » aan te wijzen die de opleiding die door Leefmilieu Brussel wordt aangeboden heeft gevolgd.

De twee opleidingscycli, één in het Nederlands en één in het Frans, zullen in september worden georganiseerd (twee halve dagen van theoretische lessen en praktische workshops). De aanwezigheid van de kandidaat op alle sessies en het slagen voor de evaluatietest zijn verplicht om het aanwezigheidscertificaat te behalen en aanspraak te kunnen maken op de titel “Referentiepersoon versterkt geluid” in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Praktische regeling

Kalender:

Nederlandstalige cyclus:

  • Theorieles: 27/01/2021 van 9u tot 13u,
  • Praktische cursus: 29/01/2021 of 04/02/2021 van 9u tot 13u(datum naar keuze).

Franstalige cyclus:

  • Theorieles: 10/02/2021 van 9u tot 13u,
  • Praktische cursus: 12/02/2021 of 04/02/2021 van 9u tot 13u (datum naar keuze).

Locatie : Leefmilieu Brussel - Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86C/3000, B-1000 Brussel

Toegangsplan

Kosten: de opleiding is gratis.

Verplichte toelatingsvoorwaarden: Nederlands of Frans spreken, minstens 18 jaar oud zijn, een opleiding hebben gevolgd of over een belangrijke muzikale ervaring beschikken (minstens 3 jaar), kennis van de informaticaomgeving Mac of PC.

Inschrijving: op basis van het kandidaatsformulier, vergezeld van een korte beschrijving van uw motivering.

Een bevestigingsbrief en het gedetailleerde programma van de opleiding zullen u snel worden bezorgd.

Het aantal plaatsen is beperkt tot 25 personen per cyclus. Nieuwe sessies zullen worden georganiseerd. De kandidaten worden geselecteerd op basis van de datum waarop hun ingevulde formulier wordt verstuurd. De anderen zullen voorrang krijgen bij de inschrijving voor de volgende editie van de opleiding.

Om meer te weten over de verplichtingen rond het verspreiden van versterkt geluid kan u surfen naar www.leefmilieu.brussels/versterkt-geluid of de gids voor organisatoren van evenementen en uitbaters van etablissementen raadplegen.

Datum van de update: 08/10/2020