Opleiding voor afvalbeheerders – Schrijf u in voor de vorming van 10 en 12 september (professionnels)

17/07/2018

U wilt de nieuwigheden van de wetgeving inzake afvalstoffen en afvalstoffenbeheer leren kennen? De nieuwe editie van de “vorming voor afvalbeheerders” komt eraan! U kan inschrijven tot en met 27 augustus.

U bent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een erkende of geregistreerd inzamelaar, handelaar of makelaar van afvalstoffen of een uitbater van een vergunde inrichting voor het inzamelen of verwerken van afvalstoffen?

U behoort daarmee tot de operatoren actief in het gewest die de nieuwe aspecten van Brudalex eigen moet maken. U moet een persoon aanduiden die beschikt over voldoende kennis van de afvalstoffenwetgeving en het afvalstoffenbeheer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Leefmilieu Brussel biedt deze gratis vorming aan op 10 en 12 september 2018. Neem een kijkje op deze webpagina’s over de context en de planning.

Ook zijn de beheerders die reeds aanwezig waren tijdens de vorming van maart, van harte welkom. Naast de verplichte modules over de wetgeving en het afvalstoffenbeheer, worden tijdens deze editie ook vrijblijvende modules over specifieke stromen aangeboden.

Schrijf je nu in! Inschrijven kan tot en met 27 augustus 2018.

Voor al uw vragen, contacteer permit_agr@leefmilieu.brussels

Datum van de update: 30/07/2018