Openbare raadpleging over de toepassing van het Verdrag van Aarhus in België

19/10/2020
Facilitatrice à Bruxelles Environnement

Van 20 oktober tot en met 24 november 2020 organiseren de federale en de drie gewestelijke milieuadministraties voor de zesde keer een raadpleging van het publiek over de toepassing van het Verdrag van Aarhus in België. Zowel de federale overheid als de gewesten moeten ervoor zorgen dat de bepalingen van dit verdrag worden omgezet in het recht en in het beleid. Hierover brengen zij verslag uit, elk voor wat hun bevoegdheden betreft, in een afzonderlijk rapport dat zij moeten overmaken aan de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE). Vooraf moeten ze echter een openbare raadpleging organiseren over deze verschillende rapporten. 

Hier is het ontwerprapport voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (.docx).

Alle ontvangen antwoorden worden verwerkt. Een synthese hiervan wordt in de loop van januari 2021 op de Leefmilieu Brussel website gepubliceerd.


 

Datum van de update: 04/11/2020