Openbare raadpleging over de toepassing van het PRTR-protocol in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

28/01/2021

De Gewesten zijn bevoegd voor de invoering van het PRTR-protocol (Pollutant Release and Transfer Register) van het Verdrag van Aarhus.
Dit protocol is sinds 2007 dan ook omgezet in de wetgeving van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Meer informatie en de verzamelde milieugegevens vindt u hier.

Net als de Vlaamse administraties voor Leefmilieu, Natuur en Energie en de Service Public de Wallonie Direction Générale Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement (SPW-DGO3) organiseert Leefmilieu Brussel voor de derde keer een openbare raadpleging over de toepassing van het PRTR-protocol. Daartoe wordt een gewestelijk rapport voor de invoering van dit protocol voor de rapporteringen betreffende de jaren 2015 tot 2019, dat aan de Europese economische commissie van de Verenigde Naties (UNECE) zal worden bezorgd, ter raadpleging aan de bevolking voorgelegd.

Het gewestelijk rapport is beschikbaar (.doc) gedurende de maand februari 2021. Alle opmerkingen over dit gewestelijk rapport kunnen worden gericht aan de infodienst.service.info (BE-LB).

Alle ontvangen antwoorden zullen vervolgens door Leefmilieu Brussel worden verwerkt en in de loop van maart 2021 zal een samenvatting worden gepubliceerd.

Datum van de update: 29/01/2021