Openbare raadpleging over de toepassing van het PRTR-protocol

29/11/2016
Mesures Air Bruxelles

De drie Gewesten organiseren voor de tweede keer een openbare raadpleging over de toepassing van het PRTR-protocol (Pollutant release and transfer air pollution).

Dit PRTR-protocol legt een register van de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen door enkele van de grootste bedrijven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op. Zo kunnen overheden bepaalde tendensen in de uitstoot van een aantal verontreinigende stoffen en de overbrenging van afval volgen. Tevens zien ze welke vooruitgang er werd geboekt op het vlak van milieubeleid.

Dit PRTR-protocol is een onderdeel van het Verdrag van Aarhus over toegang tot informatie, inspraak voor de bevolking bij besluitvorming en toegang tot het gerecht inzake milieuaangelegenheden en maakt het voor burgers en organisaties ook mogelijk toegang te hebben tot milieu-informatie. 

In dit kader wordt een gewestelijk rapport voor openbare raadpleging aan het publiek voorgelegd vooraleer het aan de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE) wordt bezorgd. 

Hoe deelnemen aan de openbare raadpleging?

Het gewestelijk rapport ligt voor in december 2016.

Alle opmerkingen over het rapport van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (rapport over de periode 2012 tot 2014) kunnen aan de Infodienst van Leefmilieu Brussel worden bezorgd.

Alle ontvangen antwoorden zullen vervolgens door Leefmilieu Brussel worden verwerkt en in de loop van januari 2017 zal een samenvatting worden gepubliceerd.

Datum van de update: 07/06/2018

Contact: