U bent hier

Openbaar onderzoek: Voor een afvalvrije maatschappij

15/05/2018

Huren, leven, delen, herstellen, in bulk en tweedehands kopen, kiezen voor hergebruik ... De “zero afval”-beweging inspireert tal van Brusselaars die het lineaire consumptiemodel van “delven-consumeren-weggooien” willen verlaten.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een plan uitgewerkt met 60 maatregelen om de afvalproductie te beperken en recyclage en hergebruik te doen toenemen.

We hebben u nodig om samen een nieuw participatief en burgergestuurd Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan uit te werken.

Voor de goedkeuring door de regering, wordt het ontwerp van Beheerplan van 14 mei tot 14 juli 2018 bij de inwoners van het Gewest aan een openbaar onderzoek onderworpen.

Hoe deelnemen?

Stuur uw mening naar afvalplan@leefmilieu.brussels  of

Leefmilieu Brussel - “Departement afval”

Thurn & Taxis-site - Havenlaan 86C/3000

1000 Brussel.

Online enquête: Neem deel aan het openbaar onderzoek met betrekking tot het nieuwe Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest!

Gewestelijke informatiesessies

Een eerste gewestelijke informatiesessie wordt georganiseerd op maandag 14 mei 2018, van 9u00 tot 12u30, in de lokalen van Leefmilieu Brussel, Tour & Taxis, Havenlaan 86C/3000 B-1000 Brussel.

Programma :

  • 9u00-9u30 : onthaal
  • 9u30-10u30 : algemene presentatie van het plan
  • 10u30-11u00 : pause en netwerking
  • 11u00-12u30 : Focusgroepen per doelgroep van maatregelen in het plan :
    • Focusgroep 1 : Gezinnen en non-profitsector
    • Focusgroep 2 : Professionals in alle sectoren
    • Focusgroep 3 : Professionals in de hulpbronnen- en afvalstoffensector

Inschrijving

Een andere gewestelijke informatiesessie (meer gericht tot gezinnen en burgerbewegingen) zal ook georganiseerd worden op donderdagavond 28 juni 2018 om 18u00 in de lokalen van Leefmilieu Brussel (zonder inschrijving).

Documenten: 

De documenten kunnen ook worden geraadpleegd bij het departement Stedenbouw van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of bij Leefmilieu Brussel (in het Informatiecentrum, elke dinsdag en donderdag tussen 10 en 12 uur.

Datum van de update: 25/05/2018