Openbaar onderzoek :Uitbreiding Natura 2000-gebied « SBZ II »

27/08/2018

Het Natura 2000-netwerk is een grote verzameling gebieden die aangeduid zijn in elke lidstaat van de Europese Unie. Doel is om de uitzonderlijke en kwetsbare fauna en flora die er leeft te behouden en te beschermen, zonder hierbij de plaatselijke sociaaleconomische bekommernissen uit het oog te verliezen.

Vandaag telt het Brussels gewest 3 Natura 2000 gebieden die samen goed zijn voor 2375 ha beschermde natuur (ofwel ongeveer 14% van het Brussels grondgebied).

Op 28 juni 2018 gaf de Brusselse regering haar goedkeuring voor de uitbreiding van Speciale Beschermingszone II (SBZ II): Bosgebieden en open gebieden in het zuiden van het Brussels Gewest.

Ze baseerde ze zich hiervoor op twee wetenschappelijke studies. Het eerste is een beoordeling van de natuurlijke habitats van het Engelandplateau. De tweede studie is getiteld “Waarneming van de Ingekorven vleermuis in SBZ II ‘Engeland’.

Beide studies besluiten dat een uitbreiding van de SBZ II met de terreinen rond het Pasteurinstituut een belangrijke meerwaarde betekent voor een duurzame verwezenlijking van de Natura 2000 doelstellingen in het gebied.

De site van het Pasteur instituut  (13 ha) maakt deel uit van het deelgebied Engelandplateau. Het ligt op een zandlemige heuvelrug en bestaat uit een divers ecologisch landschap met graslanden, hagen, houtkanten en kleine bossen. De site vormt een biologisch zeer waardevol geheel.

Uw mening interesseert ons, neem deel aan het openbaar onderzoek !

Voordat deze uitbreiding definitief wordt goedgekeurd, wordt het ontwerpbesluit tot uitbreiding van het Natura 2000-gebied SBZ II “Bossen en open gebieden in het zuiden van het Brussels Gewest” aan een openbaar onderzoek onderworpen bij de inwoners van het Gewest en dat van 27/08/2018 tot 10/10/2018.

Wilt u reageren, uw mening geven ? 

Schrijf dan naar ep-nat-oo@eleefmilieu.brussels of Leefmilieu Brussel, Infodienst, Onderzoek « Natura 2000 uitbreiding SBZ II », Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel.

Wilt u meer uitleg van onze experts ? Bel dan 02/775.75.75

Datum van de update: 27/08/2018
Documenten: 

U kan deze documenten ook op de volgende plaatsen raadplegen:

  • Milieudienst van de gemeente Ukkel, A. Dansestraat 27, 1180 Brussel.
  • Leefmilieu Brussel  – Informatiecentrum, 1ste verdieping, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel. Elke dinsdag en donderdag tussen 14h en 16h.