Openbaar onderzoek : programma voor Pesticidenreductie 2023-2027

22/12/2021

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een nieuw programma om het gebruik van pesticiden te beperken. Het doel? Meer biodiversiteit en natuur in de stad! Maar ook een betere gezondheid, een gezonder leefmilieu en een aangenamere leefomgeving voor de bevolking.

Wij hebben jouw hulp nodig bij deze overgang naar een samenleving zonder pesticiden! 

Geef nog tot 20 maart je mening  en neem deel aan het openbaar onderzoek .

Uw mening interesseert ons!

De federale en gewestelijke autoriteiten nodigen u uit om deel te nemen aan het openbaar onderzoek over het programma 2023-2027 van het Nationaal Actieplan voor de Reductie van Pesticiden (NAPAN).

Dit programma heeft tot doel het gebruik van pesticiden en hun impact op het leefmilieu en de volksgezondheid te verminderen door middel van verschillende acties (opleiding, bewustmaking, regelgeving, ondersteuning, studies, enz.), gericht op zowel professionelen (landbouw, groensector, publiek en privaat) als particulieren.

Hoe deelnemen?

Vooraleer het programma 2023-2027 wordt goedgekeurd, heeft u de kans om actief deel te nemen aan het gecoördineerd openbaar onderzoek over de ontwerpacties via het onlineplatform napan.mijnopinie.belgium.be.

Op dit platform vindt u de nationale, federale en gewestelijke acties. Filteren op beleidsniveau is mogelijk.

U kunt ons uw schriftelijke opmerkingen ook tegen uiterlijk 20 maart 2022 bezorgen op het volgende adres: napan@health.fgov.be of per post naar Dr. Ir. Vincent Van Bol, FOD Volksgezondheid, Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten, Galileelaan 5 bus 2, 1210 Brussel.

Infosessie

Er zal een gewestelijke infosessie worden georganiseerd op 15 februari 2022 om 18u in Leefmilieu Brussel of online, afhankelijk van de evolutie van de gezondheidssituatie. Inschrijven is verplicht: pesticide@leefmilieu.brussels.

Documenten

Het programma kan worden geraadpleegd op papier in de 19 gemeenten van het Gewest (departement Stedenbouw) en op afspraak in het informatiecentrum van Leefmilieu Brussel (Havenlaan 86C/3000 in 1000 Brussel).

Dienst Info-Leefmilieu: +32 (0)2 / 775.75.75   -   info@leefmilieu.brussels

Datum van de update: 18/01/2022